X
تبلیغات
شلماش - طرح درس كتاب فارسي كلاس اول ابتدايي :معرفي حرف جديد(ط)
عضو جامعه ستاره پردازان دانشگاه آزاد اسلامی سردشت

بعد از تعطيلات عيد نوروز و بازگشايي مدارس كلاس، فارسي بخوانيم با رويكرد تكميل حروف ودستيابي به روان خواني اوليه دوباره شروع شده است من معلم يكي از روستاهاي محروم سردشت هستم اكثر كودكان حاضر در كلاس از خانواده هاي خرده دامدار يا خرده كشاورز روستايي هستند زبان اصلي كودكان كردي سوراني است وزبان هدفي كه ما قصد آموزش آن را داريم فارسي است با توجه به مرزي بودن منطقه وارتباط كمي كه كودكان با زبان فارسي داشته اند كودكان كاملاً دو زبانه به شمار مي آيند اساس كار در طول سال طرح حرف هاي جديد با تاكيد بر معرفي حرف جديد در قالب كلمات ملموس و آشنا بوده است.

زمان روز 4/2/90 زنگ اول ساعت 8 صبح است بعد از مراسم صبحگاهي بچه ها در كلاس حاضر هستند

وارد كلاس مي شوم به به بچه ها سلام مي كنم تعداد ي از بچه ها هنوز متوجه حضور من نشده اندجند لحظه سكوت كلاس را آرام مي كند كلاس سه پايه است . ( پايه اول و چهارم وپنجم). حضور دانش آموزان را بررسي مي كنم وتوجه مي كنم كه همه سرحال و تميز باشند،در مورد صبحانه خوردن بچّه ها سوال مي كنم.(به بچّه ها گفته ام كه بدون خوردن صبحانه به كلاس نيايند) به بچّه هاي كلاس اول پيشنهاد درآوردن كتاب فارسي بخوانيم را مي دهم همزمان به پايه‌ي پنجم را با كشيدن نقاشي سرگرم مي كنم وهمچنين پايه‌ي چهارم مي‌گويم دفتر املا را دربياورند و ا ملا نائبي را به آنها واگذار مي كنم(در اتاقي ديگر). دانش آموزان كلاس اول كتابشان را درآورده اند قبل از شروع درس با ارزشيابي از دروس گذشته ،از يادگيري و تفهيم مطالب دروس توسط بچّه ها اطمينان پيدا مي كنم وبا اين مقدمه درس جديد را شروع مي كنم براي اين كار يكي از دانش آموزان ضعيف از لحاظ درسي را به همراه يكي ديگر از بچّه ها به پاي جدول حروف نشانه مي آورم و به همراه ديگر دانش آموزان كلاس جدول حروف را بررسي مي كنيم . وبراي هر حروف مثالي مي زنيم

1

امروز با اين قصد به كلاس آمدم كه حرف (ط) را هم به بچّه ها ياد بدهم براي شروع ابتدا دانش آموزان را بصورت اتفاقي و بااستفاده از كارتهاي رنگي كه قبلاً آماده كرده ام گروه بندي مي كنم و براي هر يك از گروهها يك سرگروه و يك اسم تعيين مي كنم . چند كلمه كليدي هم در ذهن دارم به گروهها مي گويم كدام يك از شما مي توانيد بنويسيد ( فاطمه ) دانش آموزان قبلاً با حرف تـ ت آشنا شده اند اكثر بچه ها تمايل دارند با حرف( تــ) فاطمه را بنويسند فاتمه؛ بعد از گفتن غلط است به آن ها مي گويم ما يك حرف ديگر هم داريم كه ط است و يك شكل دارد بعد به هر يك از گروهها مي گويم درس 20را باز كنيد ، دانش آموزان با اكثر حروف به غير از (غــ و ظ ) آشنا هستند. در ابتدا به بچّه ها پيشنهاد مي دهم تا بازي حروف وكلمه و تخته را بازي كنيم ترتيب بازي به اين شكل است كه بچّه ها كلمه هايي را كه حرف ط در آن باشد حدس بزنند براي اين منظور آن ها مي توانند از كتاب فارسي وكتاب هاي داستان استفاده كنند و دور كلماتي كه حرف ط در آن بكار رفته ، مي توانيم خط بكشيم اساس كار در روش مورد نظرم روش تركيبي ايران است معرفي حرف جديد در كلمه كليد در كنار تأكيد بر معنا و مراحل از ساده به مشكل است بعد ازآن مرحله مي توانم در مرحله دوم بچّه‌ها را به پاي تخته بياورم تا از روي سر مشقي كه به آنها مي دهم بنويسند با راهنمايي دادن به بچّه ها حرف جديد در كلمات كليد جالب معرفي مي شوند كلمات كليد مناسب را از نامهاي آشنا بر لب كودكان انتخاب مي‌كنيم كلمات كليدي چون فاطمه ، طاهر ، طويله ، طوطي تأكيد بر اين است كه حرف جديد آشنا و در ميان كلمه طرح شود بچّه هاي ابتدايي دامنه ي تحمل كمي دارند مثلاٌ شايد بعداز 20 دقيقه خسته شوند بنابر اين جهت ايجاد تنوع در امر تدريس فعاليت را به شرع زير به بچه ها واگذار مي كنم و به سراغ كلاس ديگر مي روم برنامه‌ي ادامه‌ي كار كلاس خواندن متن درس توسط دانش آموزان و نوشتن از روي سرمشق ونوشتن كلمات كليد در كتاب بنويسم و رنگ كردن حرف جديد در جدول نشانه ها ي بچّه‌ها و هم چنين نوشتن حرف جديد جدول الفباي كلاس است بعد از پيدا كردن تعدادي نمونه كه در آنها حرف (ط) وجود داشته باشد بچّه ها در كتاب كلماتي مثل خاطره ،مطالعه ، طرح ، طول و غيره رامي بينند بعد بچّه‌ها نوشتن صحيح حرف جديد را تمرين مي كنند ،در كتاب بنويسيم

2

چند نمونه كلمه‌ي كليد آورده شده واز آن ها مي توانيم استفاده بكنيم ، براي كمك به نوشتن و خواندن كلمات كليد را بخش و صدا كشي مي كنند براي ماندگار شدن حرف (ط) جديد در ذهن كودكان دير آموز مي توانيم از آن ها بخواهيم آن را با انگشت لمس و دنبال كنند و يا بر روي خطوط كم رنگ ، پر رنگ كنند بعد از مشق حرف جديد ، خواندن درس را بين بچّه‌ها تقسيم مي كنم و بعد از خواندن متن درس ، به دانش آموزان تكليف مي دهيم كه در منزل چند با ر از روي درس بخوانند تا در خواندن آن ماهر شوند طبق قا عده‌ي ‌ مشهورتنها راه براي رشد مهارت خواندن كودكان ، بيش خواني است .

ترتيب مراحل ارائه‌ي درس :

1.خواندن جدول نشانه

2. معرفي كلمه كليد

3. بخش كردن صدا كشي كلمه ي كليد

4. پيدا كردن كلمات آشنا كه حامل حرف جديد باشد

5. نوشتن حرف جديد بر روي تخته ودر دفتر مشق يا كتاب بنويسيم

6. خواندن كارتهاي كليد

7. رنگ كردن حرف جديد در جدول حروف دانش آموزان

8. خواندن متن درس

9. درج حروف جديد در جدول حروف كلاس

روش تدريس :روش تدريس ايران روش تركيبي ـــ از كل به جزء كلمه‌ي كليد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1390ساعت 2:20 بعد از ظهر  توسط علی حسن زاده - دانشجوی آموزش ابتدایی   |